logo-biele

Pohrebná služba v Piešťanoch

Poskytujeme Pohrebné služby
na profesionálnej úrovni

,, Strata blízkeho človeka je pre každého z nás
ťažká a smutná ”

V ľudskom živote nie je nič tak neodvratné ako smrť. Nemôžeme na tom nič zmeniť a niekedy je veľmi náročné prekonať prekážky, pred ktorými sa ocitneme. Bolesť z odchodu blízkeho nemôžeme zmierniť, ale môžeme vám uľahčiť túto smutnú situáciu poskytnutím kompletných pohrebných služieb na profesionálnej úrovni, aby ste boli čo najmenej zaťažení starosťami so zabezpečovaním poslednej rozlúčky.

Smútočné oznámenie

Prečo práve my ?

Dlhoročne pomáhame našim klientom v tých najťažších chvíľach, kedy sa musia rozlúčiť so svojimi blízkymi a poskytujeme im komplexné pohrebné služby. Zabezpečujeme dôstojnú rozlúčku so zosnulým a pozostalým vychádzame v ústrety v maximálnej miere.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Dlhoročné skúsenosti

Kompletné služby

Pohrebná služba

NONSTOP 24/7