Postup pri úmrtí

Doma

Ak úmrtie nastane doma je potrebné:

 1. Zavolať lekára (pohotovosť tel. číslo 112), ten vykoná obhliadku zosnulého a vystaví list o prehliadke mŕtveho. Lekár v tomto liste uvedie aj to či je potrebné vykonať pitvu, alebo je možné telo pochovať bez pitvy. – Ak lekár nariadi pitvu, telo prevezie na pitvu zazmluvnená pohrebná služba, ktorej všetky úkony hradí ÚDZS. Pozostalí niesú povinní podpísať žiadné splnomocnenia alebo automaticky zaobstarať pohreb prostredníctvom tejto firmy! * Pozor nenechajte sa ovplyvniť obhliadajúcim lekárom!!! Lekár za Vás nemôže rozhodnúť, ktorú pohrebnú službu si máte vybrať, máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby!!!
 2. Zavolať pohrebnú službu
 3. Nebohý/á/ bude prevezený do chladiaceho zariadenia, kde bude uložený do doby pohrebu alebo kremácie.

V nemocnici

Ak úmrtie nastane v nemocnici:

 1. Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorí Vám oznámi, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho.
 2. Telo nebohého bude po dvoch hodinách od úmrtia prevezené na oddelenie patológie, kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou.
 3. Kontaktujte pohrebnú službu a oznámte im úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu. * Pozor! Pred oddelením patológie môžete byť ovplyvňovaní konkurenčnými pohrebnými službami! Nenechajte sa ovplyvniť – máte právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere pohrebnej služby!

V DSS (Úmrtie nastalo v dome sociálnych služieb )

Ak úmrtie nastalo v domove sociálnych služieb alebo inom zariadení:

 1. Budete kontaktovaní personálom DSS, ktorý Vám oznámi, úmrtie Vášho blízkeho.
 2. Personál DSS privolá lekára, ktorý vykoná obhliadku tela a vystaví listy o prehliadke nebohého. 
 3. Kontaktujte pohrebnú službu a oznámte im úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu. 
 4. Telo nebohého prevezie po dvoch hodinách od úmrtia do chladiaceho zariadenia, kde bude uložené do doby pohrebu. * Žiadne sociálne zariadenie nemá ani nemôže mať podpísanú žiadnu zmluvu na prevoz nebohých, výber pohrebnej služby je iba na Vás – máte právo slobodne sa rozhodnúť!

Iné Úmrtie na ulici, alebo za nejasných okolností

Ak úmrtie nastane na inom mieste tj. autonehoda, vražda, samovražda a pod.:

 1. Na miesto úmrtia bude privolaná polícia, ktorá začne vyšetrovať príčinu úmrtia a privolá obhliadajúceho lekára.
 2. Polícia privolá zazmluvnenú pohrebnú službu, ktorá telo prevezie na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde bude vykonaná pitva. 
 3. Kontaktujte pohrebnú službu a oznámte im úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.